PREDSTAVITEV REZULTATOV PROJEKTA IN IZID KNJIGE

Date: 22.06.2020
Time: 11:00


Izvajalec: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Povezava do dogodka: https://www.facebook.com/OkupacijskeMeje/ 

Opis dogodka: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 22. junija vabi v Atrij ZRC na predstavitev rezultatov projekta »Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva« in predstavitev treh knjig, ki so jih že izdali. Od 22. do 29. junija 2020 bodo v atriju na ogled tudi izbrani razstavni panoji nekaterih razstav, ki so nastale v okviru projekta.

23. junija pa ste vabljeni na predstavitev knjige »Vinceremo, videt čemo. Okupacijske meje v Beli krajini 1941–1945«. Dogodek bo potekal v gasilskem domu v Ziljah. Na predstavitvi bodo sodelovali vodja raziskovalnega projekta, prof. dr. Božo Repe, in dva od soavtorjev knjige, asist. dr. Božidar Flajšman in izr. prof. dr. Bojan Balkovec.