Univerza-v-LjubljaniUniverza v Ljubljani je najstarejša in največja visokošolska ter znanstveno raziskovalna ustanova v Sloveniji, ustanovljena leta 1919. Danes jo obiskuje približno 40.000 študentov, zaposluje pa več kot 6000 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, asistentov in strokovnih in administrativnih sodelavcev na 23 fakultetah in treh umetniških akademijah. Osrednje poslopje, akademije in številne fakultete se nahajajo v mestnem jedru. Novejše univerzitetne stavbe stojijo na obrobju Ljubljane, kar daje univerzi in njenim študentom pridih vsenavzočnosti v mestu.

Univerza v Ljubljani slovi po kakovostnih družboslovnih, naravoslovnih, humanističnih in tehničnih študijskih programih, ki so pripravljeni v skladu s smernicami Bolonjske deklaracije. Univerzitetni raziskovalci in raziskovalne skupine se s svojim znanstvenoraziskovalnim delom izkazujejo z vrhunskimi projekti na področju umetnosti, znanosti in tehnologije doma in po svetu.

Univerza v Ljubljani je uvrščena med 500 najboljših univerz na Šanghajski lestvici, na lestvici Times Higher Education se uvršča v skupino 801-1000, na lestvici Center for World University Rankings na 416. mesto, na lestvici Quacquarelli Symonds pa v skupino 591-600. 

Univerza v Ljubljani je osrednja in največja izobraževalna ustanova, hkrati pa tudi osrednja in največja raziskovalna institucija v Sloveniji s kar trideset odstotki vseh registriranih raziskovalcev (po podatkih baze SICRIS).

Osrednje pedagoško mesto zavzema tudi zato, ker izvaja javno službo na področjih, ki so posebnega družbenega pomena in zagotavljajo ohranjanje narodne identitete.

Ker se zavedamo pomena uporabnosti znanja in sposobnosti pridobivanja lastnih finančnih virov, vsako leto bolj razvijamo tudi tržno dejavnost. Zato se na Univerzi v Ljubljani tesno povezujemo s slovenskim gospodarstvom in tujimi podjetji, med našimi partnerji so multinacionalke in najuspešnejša domača podjetja.