Projekt KAKOVOST – UNIVERZA V LJUBLJANI (KUL), 2012 – 2015

Spomladi 2013 je Univerza v Ljubljani pričela z izvajanjem projekta KAKOVOST – UNIVERZA V LJUBLJANI (KUL).

Razlogi za razvoj projekta

Prva vrednota Univerze v Ljubljani je doseganje akademske odličnosti in zagotavljanja čim višje kakovosti. Ta vrednota se zrcali tudi v Strategiji Univerze v Ljubljani 2012 -2020, ki jasno opredeljuje razvoj področja kakovosti. Skladno z vrednotami in strategijo Univerza strokovno in kontinuirano skrbi za svojo kakovost.

V zadnjih letih je Univerza v Ljubljani na podlagi analiz kakovosti identificirala področja potrebna izboljšav in oblikovala njim primerne ukrepe. Pri tem je nedaven reflektiven in poglobljen proces samoevalvacije Univerze v Ljubljani, ki je potekal v okviru ponovne akreditacije Univerze v Ljubljani, pomembno prispeval k še boljšemu razumevanju trenutnega stanja kakovosti in načrtovanja ukrepov. 

Univerza je tako imela izoblikovane konkretne cilje razvoja kakovosti, podprte z analizami in z zunanjo ponovno akreditacijo. Prav v tem času se je na pristojnem ministrstvu pojavil Javni razpis za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Sloveniji. Dobljeni projekt je omogočil, da Univerza uresniči svoje cilje mnogo prej, kot je sprva predvidevala. Tako bo že v dveh letih in pol, kolikor traja projekt, izvedla vse začrtane ukrepe na področju kakovosti in uspešno uresničila svoje strateške cilje.

Cilji

S projektom bo Univerza v Ljubljani celovito nadgradila svoj sistem kakovosti. In sicer so vse aktivnosti projekta začrtane k ciljem: 

 • Povezati sistem kakovosti z uresničevanjem strategije UL 
 • Vsebinsko in izvedbeno posodobiti obstoječe mehanizme kakovosti 
 • Vzpostaviti nove mehanizme za krepitev kakovosti članic UL
 • Izvesti mednarodne programske in institucionalne evalvacije in akreditacije
 • Podpreti zaposlene na UL z znanjem in veščinami o krepitve kakovosti
 • Dopolniti študijsko ponudbo z novimi interdisciplinarnimi programi
 • Dvigniti ozaveščenost glede stalne skrbi za kakovost 
 • Pospešiti izmenjavo dobrih praks znotraj UL

Osnovne aktivnosti projekta KUL

 • Razvoj in nadgradnja sistema kakovosti UL
  • Integracija procesov kakovosti in upravljanja
  • Vzpostavitev notranjih podpornih obiskov članic
  • Prenova študentske ankete
  • Evalvacija in nadgradnja tutorskega sistema UL
  • Vzpostavitev sistema in orodij spremljanja zadovoljstva med zaposlenimi
  • Izobraževanja zaposlenih na UL
  • Analiza praktičnega usposabljanja na dveh članicah UL in razširitev dobrih praks na ostale članice
  • Digitalizacija študijskih programov
 • Analiza 180 študijskih programov 1. in 2. stopnje
 • Oblikovanje metodologije za pripravo in spreminjanje študijskih programov na Univerzi v Ljubljani
 • Mednarodne akreditacije in evalvacije (6 članic)
 • Priprava 10 interdisciplinarnih izbirnih predmetov

Kontakt

Za dodatna vprašanja in pobude v zvezi s projektom smo vam na voljo na naslednjem elektronskem naslovu: .

Izobraževanja

Aktivnosti 

Financiranje

univerza_v_lj-slika

 

 

ministrstvo_za_izobrazevanje-slika

nalozba v vaso prihodnost

 

  

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007 – 2013, razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.