Legenda:

 • WR: uvrščanje na svetovni ravni (world ranking)
 • NR: uvrščanje na državni ravni (national ranking)

 

Šanghajska lestvica (AWRU)

 • WR: 401 - 500
 • NR: 1 
   
 • Lestvica ARWU je najbolj uveljavljena in tudi najbolj vplivna mednarodna lestvica kakovosti univerz, ki med drugim upošteva kazalnike na področju SCI citiranosti raziskovalnih del, število objav člankov v eminentnih revijah Nature in Science ter število zaposlenih ali alumnov, ki so prejeli Nobelovo nagrado ali nagrado Fields Medal.
   

QS lestvica 

 • Univerza v Ljubljani se na QS lestvici nahaja v razredu med 651. in 700. mestom.
   

Webometrics

 • WR: 336
 • NR: 1 
   
 • Lestvica Webometrics ocenjuje kakovost spletne pojavnosti univerz v smislu dostopnosti in digitalnih znanstvenih ter strokovnih publikacij, dostopa do baz znanja ter drugih spletnih aktivnosti, ki kažejo na ustvarjanje in diseminacijo kakovostnih znanj.
   

University Ranking by Academic Performance (URAP)

 • WR: 314
 • NR: 1
   
 • Lestvica URAP razvršča univerze glede na število objavljenih člankov in citatov glede na kvaliteto revije (impact factor) ter mednarodno sodelovanje.