Priloge UL Fakultete za arhitekturo k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani  (v nadaljevanju Priloge UL FA k Merilom)    

  

Habilitacijska področja

  • Arhitektura
  • Urbanizem
  • Oblikovanje
  • Arhitekturna tehnologija