Priloge UL Akademije za likovno umetnost in oblikovanje k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Priloge UL ALUO k Merilom)  

Priloge UL ALUO k Merilom, veljajo od 1.11.2011 dalje

 Habilitacijska področja UL ALUO