Priloge UL Fakultete za farmacijo k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Priloge UL FFA k Merilom)     

Habilitacijska področja