Priloge UL Fakultete za gradbeništvo in geodezijo k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Priloge UL FGG k Merilom)        

Habilitacijska področja UL FGG

  • Geodezija in geoinformatika
  • Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo
  • Načrtovanje in urejanje prostora

Sprememba habilitacijskih področij UL FGG, sprejeta na 7. seji Senata UL dne 29.4.2014 , velja od 30.4.2014 dalje

Habilitacijska področja UL FGG, veljavna od 1.11.2011 do 30.4.2014