Individualne interpretacije Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani Filozofska fakulteta (v nadaljevanju Priloge UL FF k Merilom           

Habilitacijska področja UL FF

Spletna stran UL FF: https://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/habilitacije