Priloge UL Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo  k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Priloge UL FKKT k Merilom)           

Habilitacijska področja