Priloge UL Medicinske fakultete k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani  (v nadaljevanju Priloge UL MF k Merilom)           

  Habilitacijska področja UL MF

 Spletna stran UL MF: http://www.mf.uni-lj.si/vsebina/menu1/981