Priloge UL Fakultete za pomorstvo in promet k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani  (v nadaljevanju Priloge UL FPP k Merilom)           

 Habilitacijska področja UL FPP