Priloge UL Fakultete za socialno delo k  Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani  (v nadaljevanju Priloge UL FSD k Merilom)           


Habilitacijsko področje na UL FSD:

  • socialno delo