Priloge UL Fakultete za računalništvo in informatiko k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Priloge UL FRI k Merilom)           

 Habilitacijsko področje UL FRI:

  • Računalništvo in informatika