Priloge Fakulteta za šport UL k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani  (v nadaljevanju Priloge UL FŠ k Merilom)           

Habilitacijsko področje UL FŠ: 

  • Znanost o športu - kineziologija