Priloge UL Fakultete za upravo k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Priloge k Merilom UL FU) 

Habilitacijska področja UL FU