Priloge UL Teološke fakultete k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani  (v nadaljevanju Priloge UL TEOF k Merilom)

Habilitacijska področja UL TEOF