Priloge UL Naravoslovnotehniške fakultete k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Priloge UL NTF k Merilom)   

 Habilitacijska področja UL NTF