Priloge UL Zdravstvene fakultete k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Priloge UL ZF k Merilom)         

 Habilitacijska področja na UL ZF

Spletna stran UL ZF: http://www.zf.uni-lj.si/si/habilitacije