Priloge UL Veterinarske fakultete k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Priloge UL VF k Merilom)           

Habilitacijska področja UL VF