Individualne interpretacije Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani Pravna fakulteta(v nadaljevanju Merila UL PF)    

Habilitacijska področja članice UL PF