Priloge UL Fakultete za elektrotehniko k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani  (v nadaljevanju Priloge UL FE k Merilom)           

Habilitacijsko področje na UL FE:

  • elektrotehnika