Priloge UL Ekonomske fakultete k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Priloge UL EF k Merilom)           

Habilitacijska področja na UL EF 

Spletna stran UL EF: http://www.ef.uni-lj.si/content/static_slovene/o_fakulteti/habilitacije.asp