18.06.2013

Vabilo na 39. sejo Senata Univerze v Ljubljani, 18. junij 2013 ob 14.00 uri

Dnevni red in gradiva:

 1. Določitev dnevnega reda 39. seje Senata Univerze v Ljubljani
 2. Potrditev zapisnika 38. seje Senata UL z dne 28. 05. 2013
 3. Poročilo rektorja
 4. Potrditev kandidatov za prorektorje za mandatno obdobje 2013 do 2017.
 5. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
 6. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Anton Ramšak, predsednik komisije)
 7. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr.  Andrej Petrič, predsednik  komisije)
 8. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marjan Veber, predsednik komisije)
 9. 9. Razno


Vabljeni:
člani senata, prorektorji: prof. dr. Julijana Kristl, prof. dr. Miha Juhart, prof. dr. Andrej Kovačič, prof. Aleš Valič, predsedniki oz. poročevalci komisij senata, predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana  Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU

Obveščeni:

 • dekani,
 • NUK, CTK, IRI -  pridružene članice UL
 • sredstva javnega obveščanja