28.05.2013

Vabilo na 38. sejo Senata Univerze v Ljubljani, 28. maj 2013 ob 14.00 uri

Dnevni red in gradiva:

 1. Določitev dnevnega reda 38. seje Senata Univerze v Ljubljani
 2. Potrditev zapisnika 37. seje Senata UL z dne 23. 04. 2013
 3. Poročilo rektorja
 4. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
 5. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Anton Ramšak, predsednik komisije)
 6. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Andrej Petrič, predsednik komisije)
 7. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marjan Veber, predsednik komisije)
 8. Poročilo Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del (prof. dr. Ana Kučan, predsednica komisije)
 9. Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (rektor)
 10. Imenovanje poročevalcev o pritožbah v habilitacijskem postopku
 11. Kadrovske zadeve
 12. Razno

Vabljeni:
člani senata, prorektorji: prof. dr. Julijana Kristl, prof. dr. Miha Juhart, prof. dr. Andrej Kovačič, prof. Aleš Valič, glavni tajnik, predsedniki oz. poročevalci komisij senata, predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana  Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU

Obveščeni:

 • dekani,
 • NUK, CTK, IRI -  pridružene članice UL
 • sredstva javnega obveščanja