23.04.2013

Vabilo na 37. sejo Senata Univerze v Ljubljani, 23. april 2013 ob 14.00 uri

Dnevni red in gradiva:

 1. Določitev dnevnega reda 37. seje Senata Univerze v Ljubljani
 2. Potrditev zapisnika 36. seje Senata UL z dne 26. 03. 2013
 3. 3. Poročilo rektorja
 4. 4. Volitve rektorja - Spremembe in dopolnitve Statuta UL (prof. dr. Albin Igličar, predsednik Statutarne komisije)
 5. Sprejem spremembe sklepa o začetku volilnih postopkov za volitve rektorja UL za mandatno obdobje 2013 do 2017 in spremembe rokovnika za volilna opravila (prof. dr. Muha Juhart, predsednik Volilne komisije)
 6. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o študentski izkaznici
 7. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
 8. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Anton Ramšak, predsednik komisije)
 9. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr.  Andrej Petrič, predsednik  komisije)
 10. Poročilo o delu Doktorske šole v letu 2012 (prof. dr. Katja Breskvar, predstojnica Doktorske šole)
 11. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marjan Veber, predsednik komisije)
 12. Pritožba v habilitacijskem  postopku
 13. Kadrovske zadeve
 14. Razno

Vabljeni:

Člani senata, prorektorji: prof. dr. Julijana Kristl, prof. dr. Miha Juhart, prof. dr. Andrej Kovačič, prof. Aleš Valič, glavni tajnik, predsedniki oz. poročevalci komisij senata, predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana  Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU

Obveščeni:

 • Dekani,
 • NUK, CTK, IRI -  pridružene članice UL
 • Sredstva javnega obveščanja