26.03.2013

Vabilo na 36. sejo Senata Univerze v Ljubljani, 26. marec 2013 ob 14.00 uri

Dnevni red in gradiva:

 1. Določitev dnevnega reda 36. seje Senata Univerze v Ljubljani
 2. Potrditev zapisnika 35. seje Senata UL z dne 26. 02. 2013
 3. Poročilo rektorja
 4. Sprejem sklepa o začetku volilnih postopkov za volitve rektorja UL za mandatno obdobje 2013 do 2017
 5. Poročilo o spremljanju in zagotavljanju kakovosti Univerze v Ljubljani za leto 2012 (Janja Komljenovič)
 6. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
 7. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Anton Ramšak, predsednik komisije)
 8. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr.  Andrej Petrič, predsednik  komisije)
 9. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Nike Kocijančič Pokoren, podpredsednica komisije)
 10. Poročilo o delu Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del UL (prof. dr. Ana Kučan, predsednica komisije)
 11. Pritožba v habilitacijskem postopku
 12. Kadrovske zadeve
 13. Razno

Vabljeni:
člani senata, prorektorji: prof. dr. Julijana Kristl, prof. dr. Miha Juhart, prof. dr. Andrej Kovačič, prof. Aleš Valič, glavni tajnik, predsedniki oz. poročevalci komisij senata, predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana  Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU

Obveščeni:

 • dekani,
 • NUK, CTK, IRI -  pridružene članice UL
 • sredstva javnega obveščanja

OPOMBA: Gradivo za ostale točke dnevnega reda je označeno kot "uradna skrivnost" in je objavljeno na SharePoint portalu https://senat.uni-lj.si, kamor imajo dostop samo člani Senata.