26.02.2013

Vabilo na 35. sejo Senata Univerze v Ljubljani, 26. februarja 2013  ob 14.00 uri

Dnevni red in gradiva:

 1. Določitev dnevnega reda 35. seje Senata Univerze v Ljubljani
 2. Potrditev zapisnika 34. seje Senata UL z dne 29. 01. 2013
 3. Poročilo rektorja
  - matičnost
  - vpis Slovencev iz zamejstva
 4. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
  - Študijski koledar š.l. 2013/2014 - grafično
  - Študijski koledarš.l. 2013/2014
 5. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Anton Ramšak, predsednik komisije)
  - Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2.stopnje
 6. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Andrej Petrič, predsednik komisije)
 7. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marjan Veber, predsednik komisije)
 8. Imenovanje poročevalcev o pritožbah v habilitacijskem  postopku
 9. Kadrovske zadeve
 10. Obravnava pisma petih senatorjev – svobodna univerza
 11. Razno

OPOMBA: Gradivo za ostale točke dnevnega reda je označeno kot "uradna skrivnost" in je objavljeno na SharePoint portalu https://senat.uni-lj.si, kamor imajo dostop samo člani Senata.