29.01.2013

Vabilo na 34. sejo Senata Univerze v Ljubljani, 29. januarja 2013 ob 14.00 uri

Dnevni red in gradiva:

 1. Določitev dnevnega reda 34. seje Senata Univerze v Ljubljani
 2. Potrditev zapisnika 33. seje Senata UL z dne 18. 12. 2012
 3. Poročilo rektorja
 4. Poročilo o postopkih priznavanja tujega izobraževanja na UL v letu 2012 (prof. dr. Julijana Kristl, prorektorica), Priloga 1, 2
 5. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
 6. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Anton Ramšak, predsednik komisije)
 7. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr.  Andrej Petrič, predsednik komisije)
 8. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marjan Veber, predsednik komisije)
 9. Pritožba v habilitacijskih postopkih
 10. Pravilnik o študentski izkaznici – obravnava in sprejem
 11. Razno

OPOMBA: Gradivo za ostale točke dnevnega reda je označeno kot "uradna skrivnost" in je objavljeno na SharePoint portalu https://senat.uni-lj.si, kamor imajo dostop samo člani Senata.