18.12.2012

Vabilo na 33. sejo Senata Univerze v Ljubljani, 18. decembra 2012 ob 14.00 uri

Dnevni red in gradiva:

 1. Določitev dnevnega reda 33. seje Senata Univerze v Ljubljani
 2. Potrditev zapisnika 32. seje Senata UL z dne 27. 11. 2012
 3. Poročilo rektorja
  - Obvestilo o začetku volilnih postopkov za volitve Upravnega odbora UL,
  - Obravnava študentskih mnenj v postopkih habilitacije
 4. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik Komisije za dodiplomski študij)
 5. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Anton Ramšak, predsednik komisije za magistrski študij)
 6. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marjan Veber, predsednik Habilitacijske komisije)
 7. Predlog sprememb Statuta UL (prof. dr. Albin Igličar, predsednik Statutarne komisije)
  - Predlog sprememb statuta UL
 8. Obravnava pritožb v habilitacijskih postopkih za izvolitev v naziv
 9. Obravnava pritožb v postopkih priznavanja izobrazbe (Andreja Kert, univ. dipl. prav., glavni tajnik)
 10. Kadrovske zadeve
  - Imenovanje člana Statutarne komisije
 11.  Razno

OPOMBA: Gradivo za ostale točke dnevnega reda je označeno kot "uradna skrivnost" in je objavljeno na SharePoint portalu https://senat.uni-lj.si, kamor imajo dostop samo člani Senata.