27.11.2012

Vabilo na 32. sejo Senata Univerze v Ljubljani, 27. novembra 2012  ob 14.00 uri

Dnevni red in gradiva:

 1. Določitev dnevnega reda 32. seje Senata Univerze v Ljubljani
 2. Potrditev zapisnika 31. seje Senata UL z dne 23. 10. 2012
 3. Poročilo rektorja
 4. Obravnava  in sprejem izhodišč Strategije Univerze v Ljubljani za razvoj karier raziskovalcev za obdobje 2012-2016 (osnutek 25. 04. 2012)
  Poročilo strategije UL

  Osnutek izhodišč Strategije UL

 5. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
 6. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Anton Ramšak, predsednik komisije)
 7. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr.  Andrej Petrič, predsednik  komisije)

  Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Univerza v Ljubljani«


  Imenovanje Komisije za ocenjevanje vlog prijaviteljev na javnem razpisu "Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Univerza v Ljubljani"

   
 8. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marjan Veber, predsednik komisije)
 9. Poročilo Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del UL (prof. dr. Ana Kučan, predsednica)
 10. Predlog sprememb statuta UL (prof. dr. Albin Igličar, predsednik komisije)
 11. Pritožbe v habilitacijskih postopkih
 12. Imenovanje poročevalca v pritožbenem postopku mag. Saše Podgorška
 13. Kadrovske zadeve

  Imenovanje nove članice Statutarne komisije
  do izteka mandata komisije zaradi upokojitve dosedanje članice prof. dr. Neve Šlibar.
   
 14. Razno

OPOMBA: Gradivo za ostale točke dnevnega reda je označeno kot "uradna skrivnost" in je objavljeno na SharePoint portalu https://senat.uni-lj.si, kamor imajo dostop samo člani Senata.