23.10.2012

Vabilo na 31. sejo Senata Univerze v Ljubljani, 23. oktobra 2012 - SPREMEMBA URE (seja bo ob 15h)

Dnevni red in gradiva:

 1. Kadrovske zadeve - zamenjava senatorjev
 2. Določitev dnevnega reda 31 . seje Senata Univerze v Ljubljani
 3. Potrditev zapisnika 30. seje Senata UL z dne 25. 09. 2012 Poročilo rektorja
 4. Sprejem strategije Univerze v Ljubljani (rektor in Janja Komljenovič)
 5. Program dela Univerze v Ljubljani za leto 2013
 6. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik,
  predsednik komisije)
 7. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Anton Ramšak, predsednik
  komisije)
 8. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Peter Grilc, podpredsednik
  komisije)
 9. Pritožbe v habilitacijskih postopkih - imenovanje poročevalca v pritožbi dr. Jožefa Horvata
 10. Razno

OPOMBA: Gradivo za ostale točke dnevnega reda je označeno kot "uradna skrivnost" in je objavljeno na SharePoint portalu https://senat.uni-lj.si, kamor imajo dostop samo člani Senata.