25.09.2012

Vabilo na 30. sejo Senata Univerze v Ljubljani, 25. septembra 2012

Dnevni red in gradiva:

 1. Določitev dnevnega reda 30. seje Senata Univerze v Ljubljani
 2. Potrditev zapisnika 29. seje Senata UL z dne 26. 06. 2012
 3. Poročilo rektorja
 4. Poročilo o sprejemanju strategije Univerze v Ljubljani
 5. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
 6. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Anton Ramšak, predsednik komisije)
 7. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Peter Grilc, podpredsednik komisije)
 8. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marjan Veber, predsednik komisije)
 9. Volitve v Državni svet RS
  - Sprejem Pravil za izvedbo volilnih postopkov
  - Opomnik - Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za volitve elektorjev za volitve predstavnika univerz, visokih in višjih šol v Državnem svetu in za predlaganje
  kandidatov za predstavnika univerz, visokih in višjih šol v Državnem svetu
  - Volitve elektorja Univerze v Ljubljani
  - Razprava in določitev kandidata za predstavnika Univerze v Ljubljani, visokih in višjih šol v Državnem svetu
 10. Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (rektor)
 11. Pritožbe v habilitacijskih postopkih - imenovanje poročevalca v pritožbi
 12. Razno
  - Predlog za oblikovanje skupne diplome za skupne študijske programe na Univerzi v Ljubljani (prof. dr. Julijana Kristl, prorektorica)
  - Ustanovitev "Komisije za tretjestopenjski študij na področju umetnosti"

OPOMBA: Gradivo za ostale točke dnevnega reda je označeno kot "uradna skrivnost" in je objavljeno na SharePoint portalu https://senat.uni-lj.si, kamor imajo dostop samo člani Senata.