26.06.2012

Vabilo na 29. sejo Senata Univerze v Ljubljani, torek, 26. junija 2012 ob 14.00 uri 

Dnevni red in gradiva:

1. Določitev dnevnega reda 29. seje Senata Univerze v Ljubljani

2. Potrditev zapisnika 28. seje Senata UL z dne 29. 05. 2012

3. Poročilo rektorja,
Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3

4. Vloga za ponovno akreditacijo Univerze v Ljubljani (Janja Komljenovič)

5. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije), Priloga

6. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Anton Ramšak, predsednik komisije)

7. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Andrej Petrič, predsednik komisije)

8. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marjan Veber, predsednik komisije)

9. Poročilo Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del (prof. dr. Ana Kučan, predsednica komisije)

10.   Poročilo Statutarne komisije in predlog sprememb Statuta UL (prof. dr. Albin Igličar, predsednik komisije)

11.   Poročilo o delu Komisije za etična vprašanja (prof. dr. Alenka Šelih, predsednica komisije)

12.   Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (rektor)

13.   Pritožbe v habilitacijskih postopkih

  • Imenovanje poročevalca v pritožbi
  • Obravnava pritožb v habilitacijskih postopkih

14.  Razno

OPOMBA: Gradivo za ostale točke dnevnega reda je označeno kot "uradna skrivnost" in je objavljeno na SharePoint portalu https://senat.uni-lj.si, kamor imajo dostop samo člani Senata.