29.05.2012

Vabilo na 28. sejo Senata UL

Dnevni red in gradiva:

1. Določitev dnevnega reda 28. seje Senata Univerze v Ljubljani

2. Potrditev zapisnika 27. seje Senata UL z dne 24. 04. 2012

3. Poročilo rektorja

- Poročilo o akreditaciji Univerze v Ljubljani (Janja Komljenovič)

4. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)

5. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Anton Ramšak, predsednik komisije), Priloga

6. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr.  Andrej Petrič, predsednik komisije)

7. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marjan Veber, predsednik komisije)

- Sprejem prilog k novim merilom za volitve v nazive

8. Kadrovske zadeve:

- imenovanje članov komisij Senata UL iz vrst študentov

9. Razno