24.04.2012

Vabilo na 27. sejo Senata UL

Dnevni red in gradiva:

1. Določitev dnevnega reda 27. seje Senata Univerze v Ljubljani

2. Potrditev zapisnika 26. seje Senata UL z dne 27.03.2012

3. Poročilo Rektorja
Poročilo o akreditiaciji Univerze v Ljubljani

4.Poročilo Komisije za dodiplomski študij

5. Poročilo Komisije za magistrski študij

6. Poročilo Komisije za doktorski študij
Priloga 1: Evidenčni vnos in podaljšanje akreditacije doktorskih študijskih programov
Priloga 2 (soglasje k temem doktorskih disertacij) je objavljena na https://senat.uni-lj.si

7. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev
Gradivo za točko 7 ima oznako "Uradna skrivnost" in je objavljeno na https://senat.uni-lj.si, kamor imajo dostop samo člani Senata.

8. Poročilo o delu Statutarne komisije in spremembe in dopolnitve Statuta UL

9. Imenovanje poročevalcev v pritožbah v habilitacijskem postopku

10. Obravnava pritožbe v habilitacijskem postopku
Gradivo za točko 10 ima oznako "Uradna skrivnost" in je objavljeno na https://senat.uni-lj.si, kamor imajo dostop samo člani Senata.

11. Kadrovske zadeve

12. Razno