27.03.2012

Vabilo na 26. sejo Senata UL

Dnevni red in gradiva:

1. Določitev dnevnega reda 26. seje Senata Univerze v Ljubljani

2. Potrditev zapisnika 25. seje Senata UL z dne 28. 02. 2012

3. Poročilo rektorja
Poslovno poročilo za leto 2011 (opomba: Senat potrjuje le 11. poglavje tega dokumenta)

4. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije), Študijski koledar, Študijski koledar-grafično

5. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Anton Ramšak, predsednik komisije)

6.Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr.  Andrej Petrič, predsednik komisije),
Priloga 1 (soglasje k temem doktorskih disertacij) je objavljena na https://senat.uni-lj.si.

7. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marjan Veber, predsednik komisije)
GRADIVO ZA TOČKO 7 JE URADNA SKRIVNOST IN JE OBJAVLJENO NA https://senat.uni-lj.si, kamor imajo dostop samo člani Senata.

8. Poročilo Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del (prof. dr. Ana Kučan, predsednica komisije)
GRADIVO ZA TOČKO 8 JE URADNA SKRIVNOST IN JE OBJAVLJENO NA https://senat.uni-lj.si, kamor imajo dostop samo člani Senata.

9. Spremembe Statuta UL (prof. dr. Albin Igličar, predsednik Statutarne komisije)

10. Imenovanje poročevalcev o pritožbah v habilitacijskem postopku
-   imenovanje poročevalca v pritožbi dr. Aleša Mlakarja

11. Obravnava pritožbe v habilitacijskem postopku
-  obravnava pritožbe Nejca Brezovarja v postopku habilitacij
-  obravnava pritožbe dr. Roberta Simoniška v postopku habilitacij
GRADIVO ZA TOČKO 11 JE OBJAVLJENO NA https://senat.uni-lj.si, kamor imajo dostop samo člani Senata.

12. Kadrovske zadeve:
-  zamenjava člana Galerijskega sveta

13. Razno