28.02.2012

Vabilo na 25. sejo Senata UL

Dnevni red in gradiva:

1. Določitev dnevnega reda 25. seje Senata Univerze v Ljubljani

2. Potrditev zapisnika 24. seje Senata UL z dne 24. 01. 2012

3. Poročilo rektorja

4. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)

5. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Anton Ramšak, predsednik komisije)

6. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr.  Andrej Petrič, predsednik komisije)
Priloga 1 (soglasje k temem doktorskih disertacij) je objavljena na https://senat.uni-lj.si

7. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marjan Veber, predsednik komisije) - zaupno

8. Predlog spremembe Statuta UL

9. Imenovanje poročevalcev o pritožbah v habilitacijskem postopku:
- imenovanje poročevalca o pritožbi 1
- imenovanje poročevalca o pritožbi 2

10. Obravnava pritožbe v habilitacijskem postopku - zaupno:
- obravnava pritožbe v habilitacijskem postopku

11. Kadrovske zadeve:
- zamenjava štirih članov programskega sveta interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje
- imenovanje članov komisij Senata UL iz vrst študentov

12. Razno

OPOMBA: Pri nekaterih točkah je gradivo zaupne narave in je objavljeno na portalu https://senat.uni-lj.si, kamor imajo dostop samo člani Senata.