24.01.2012

Vabilo na 24. sejo Senata UL

Dnevni red in gradiva:

1. Določitev dnevnega reda 24. seje Senata Univerze v Ljubljani

2. Potrditev zapisnika 23. seje Senata UL z dne 20. 12. 2011

3. Poročilo rektorja

4. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)

5. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Anton Ramšak, predsednik komisije)

6. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr.  Peter Grilc, namestnik predsednika komisije)
Priloga 1 (soglasje k temem doktorskih disertacij) je objavljena na https://senat.uni-lj.si.

7. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marjan Veber, predsednik komisije)
gradivo je zaupne narave in je objavljeno na portalu

8. Poročilo Statutarne komisije (prof. dr. Albin Igličar, predsednik komisije)

9. Poročilo o postopkih priznavanja tujega izobraževanja na UL (prof. dr. Julijana Kristl, prorektorica)
Poročilo 1 - visokošolske diplome in Poročilo 2 - srednješolske diplome

10. Dopolnitev 13. člena Statuta UL (rektor)

11. Imenovanje poročevalca o pritožbi v habilitacijskem postopku

12. Obravnava pritožb v habilitacijskih postopkih - gradivo je zaupne narave in je objavljeno na portalu
- obravnava pritožbe1 v habilitacijskem postopku
- obravnava pritožbe 2 v habilitacijskem postopku

13. Razno

OPOMBA: Ob 14.00 uri bo izredna seja v postopku odvzema doktorata, za katero pošiljamo vabilo. Gradivo je zaupne narave in je objavljeno na portalu. Po končani izredni seji se bo nadaljevala 24. redna seja.