20.12.2011

Vabilo na 23. sejo Senata, 20.12.2011

Dnevni red in gradivo:

1. Določitev dnevnega reda 23. seje Senata Univerze v Ljubljani

2. Potrditev zapisnika 22. seje Senata UL z dne 22. 11. 2011

3. Poročilo rektorja

4. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik , predsednik)

5.Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Anton Ramšak, predsednik)

6. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr.  Andrej Petrič, predsednik)
Priloga 1: pregled  razpisnih mest in vpisa
Priloga 1 (soglasje k temem doktorskih disertacij) je objavljena na https://senat.uni-lj.si.

7. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marjan Veber, predsednik)
Priloga 1: volitve rednih profesorjev
Priloga2: informacija o veljavnosti novih meril
Opomba: Poročilo HK in Priloga 1 sta označena kot" Uradna skrivnost" in objavljena na SharePoint portalu, kamor imajo dostop samo člani Senata.

8. Poročilo Komisije za priznanje pomembnih umetniških del (prof. dr. Ana Kučan, predsednica)
Opomba: Poročilo je označeno kot" Uradna skrivnost" in objavljeno na SharePoint portalu, kamor imajo dostop samo člani Senata.
 
9. Dopolnitev 13. člena Statuta UL (rektor)

10. Določitev poročevalcev o pritožbah v postopku za izvolitev v naziv: imenovanje poročevalca v pritožbi

11. Obravnava pritožb v habilitacijskih postopkih (Sabina Hajrič)
Opomba: Gradivo je označeno kot" Uradna skrivnost" in objavljeno na SharePoint portalu, kamor imajo dostop samo člani Senata

12. Kadrovske zadeve
predlog ALUO glede zamenjave člana Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del UL

13. Razno