22.11.2011

Vabilo na 22. sejo Senata, 22.11.2011

Dnevni red in gradivo:

1. Določitev dnevnega reda 22. seje Senata Univerze v Ljubljani

2. Potrditev zapisnika 21. seje Senata UL z dne 25. 10. 2011

 

3. Poročilo rektorja

4. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik)

 

5. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Anton Ramšak, predsednik)

6. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr.  Andrej Petrič, predsednik)

 
7. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marjan Veber, predsednik  

gradivo za točko 7 je zaupne narave in je objavljeno na SharePoint portalu https://senat.uni-lj.si, kamor imajo dostop samo člani Senata

 

8. Dopolnitev 13. člena Statuta UL (rektor)

 

9. Določitev poročevalcev o pritožbah v postopku za izvolitev v naziv

  • imenovanje poročevalca v pritožbi dr. Marka Dobriloviča

10. Obravnava pritožb v habilitacijskih postopkih (Sabina Hajrič)

  • obravnava pritožbe dr. Suzane Mlinar v habilitacijskem postopku
  • obravnava pritožbe mag. Saše Podgoršek v habilitacijskem postopku
  • gradivo za točko 10 je zaupne narave in je objavljeno na SharePoint portalu https://senat.uni-lj.si, kamor imajo dostop samo člani Senata

11. Kadrovske zadeve

predlog ALUO glede zamenjave člana Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del UL

12. Razno