25.10.2011

Vabilo na 21. sejo Senata, 25.10.2011

Dnevni red seje in gradiva:

1. Določitev dnevnega reda 21. seje Senata Univerze v Ljubljani

2. Potrditev zapisnika 20. seje Senata UL z dne 27.9.2011

 

3. Program dela Univerze v Ljubljani za leto 2012

4. Poročilo rektorja

5. Akreditacija Univerze v Ljubljani

6. Poročilo Komisije za dodiplomski študij

7. Poročilo Komisije za doktorski študij

8. Uskladitev novih meril za volitve v nazive z minimalnimi standardi NAKVIS

9. Kadrovske zadeve: Imenovanje Disciplinske komisije II. stopnje za študente

10. Razno