27.09.2011

Vabilo na 20. sejo Senata

Dnevni red seje in gradiva

1. Določitev dnevnega reda 20. seje Senata Univerze v Ljubljani

2. Potrditev zapisnika 19. seje Senata UL z dne 21. 06. 2011

 

3. Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje, ki je potekala od 24. do 29. 06. 2011

 

4. Poročilo rektorja

5. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik , predsednik)

6. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Anton Ramšak, predsednik)

7. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Andrej Petrič, predsednik)

8. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marjan Veber, predsednik)

gradivo za točko 8 je zaupne narave in je objavljeno na SharePoint portalu https://senat.uni-lj.si, kamor imajo dostop samo člani Senata

9. Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (rektor)

10. Določitev poročevalcev o pritožbah v postopku za izvolitev v naziv

11. Pritožbe v postopku za izvolitev v naziv

gradivo zatočko 11 je zaupne narave in je objavljeno na SharePoint portalu https://senat.uni-lj.si, kamor imajo dostop samo člani Senata

12. Kadrovske zadeve

a) Sprememba v članstvu Statutarne komisije 
b) Imenovanje Habilitacijske komisije
c) Imenovanje Disciplinske komisije II. stopnje za študente
d) Imenovanje Komisije za ocenjevanje vlog na javnem razpisu "Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2011 Univerza v Ljubljani"
e) Zamenjava člana Komisije za dodiplomski študij

Priloga 1, 2 

f) Zamenjava člana Programskega sveta skupnega interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa kognitivna znanost, Priloga 1, 2 13

13.  Razno