24.09.2013

Vabilo na 40. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 24. septembra 2013  ob 14.00 uri

Dnevni red in gradiva:

1.    Določitev dnevnega reda 40. seje Senata Univerze v Ljubljani
2.    Potrditev zapisnika 39. seje Senata UL z dne  18. 06. 2013
3.    Poročilo rektorja
4.    Imenovanje prorektorjev Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje 2013 do 2017.
5.    Poročilo o delu Komisije za etična vprašanja za leto 2012/13 (prof. dr. Alenka Šelih, predsednica komisije)
6.    Predlog sprememb Statuta UL (prof. dr. Albin Igličar, predsednik Statutarne komisije)
7.    Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
8.    Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Anton Ramšak, predsednik komisije)
9.    Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr.  Andrej Petrič, predsednik  komisije)
komisije)

10.    Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marjan Veber, predsednik komisije)
11.    Poročilo Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del (prof. dr. Ana Kučan, predsednica komisije)
12.    Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad. (rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik)
13.    Spremembe Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL (prof. dr. Marko Uršič, predsednik Komisije za Prešernove nagrade študentom UL)
Dopis
Spremembe pravilnika
14.    Razprava in sklepanje o pritožbah v habilitacijskem postopku
15.    Določitev poročevalcev o pritožbah v habilitacijskem postopku
16.    Kadrovske zadeve
17.    Razno

Vabljeni:
•    člani senata, prorektorji: prof. dr. Julijana Kristl, prof. dr. Miha Juhart, prof. dr. Andrej Kovačič, prof. Aleš Valič, prof. dr. Ivan Svetlik, predsedniki oz. poročevalci komisij senata, predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana  Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU

Obveščeni:
•    dekani,
•    NUK, CTK, IRI -  pridružene članice UL
•    sredstva javnega obveščanja