22.10.2013

Vabilo na konstitutivno sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 22. oktobra ob 14.00 uri

Dnevni red in gradiva:

 1. Potrditev mandatov senatorjev, ki so jih za mandat 2013 do 2017 predlagale članice Univerze v Ljubljani in Študentski svet UL.
 2. Seznanitev s predlogom  rektorja  Univerze v Ljubljani za prorektorja in potrditev kandidatov.
 3. Določitev koledarja sej senata UL za študijsko leto 2013/2014.
 4. Potrditev zapisnika 40. seje senata Univerze v Ljubljani z dne 24. 09. 2013.
 5. Program dela za študijsko leto 2013/2014 (rektor prof. dr. Ivan Svetlik)
 6. Predlog sprememb 39. a in 256. člena Statuta UL (prof. dr. Albin Igličar, predsednik Statutarne komisije)
 7. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
 8. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Anton Ramšak, predsednik komisije)
 9. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Andrej Petrič, predsednik komisije)
 10. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marjan Veber, predsednik komisije)
 11. Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (rektor prof. dr. Ivan Svetlik))
 12. Razno

 

Vabljeni:

 • člani senata, prorektorji: prof. dr. Maja Makovec Brenčič, prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, predsedniki oz. poročevalci komisij senata, predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana  Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU

Obveščeni:

 • dekani, NUK, CTK, IRI -  pridružene članice UL, sredstva javnega obveščanja