26.11.2013

Vabilo na 2. sejo senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 26. novembra 2013 ob 14.00 uri 

DNEVNI RED IN GRADIVA: 

1. Določitev dnevnega reda 2. seje Senata Univerze v Ljubljani

2. Potrditev zapisnika 1. seje Senata UL z dne 22. 10. 2013

3. Poročilo rektorja

4. Poročilo o poteku javne razprave na Univerzi v Ljubljani o osnutku Zakona o visokem šolstvu in oblikovanje skupnih stališč

5. Predlog sprememb Statuta UL (prof. dr. Albin Igličar, predsednik Statutarne komisije)

6. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Anton Ramšak, predsednik komisije)

7. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Andrej Petrič, predsednik komisije)komisije)

8. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marjan Veber, predsednik komisije)

9. Poročilo Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del UL (prof. dr. Ana Kučan, predsednica komisije)

10. Imenovanje komisij Senata Univerze v Ljubljani

11. Razprava in sklepanje o pritožbah v habilitacijskem postopku

12. Določitev poročevalcev o pritožbah v habilitacijskem postopku

13. Kadrovske zadeve

14. Razno

Vabljeni:

¨     člani senata, prorektorji: prof. dr. Maja Makovec Brenčič, prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glej dnevni red), poročevalca o pritožbah v habilitacijskem postopku (prof. dr. Jakob Likar, NTF in prof. Andrej Grafenauer, AG) predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU

Obveščeni:

¨     dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, sredstva javnega obveščanja