17.12.2013

Vabilo na 3. sejo senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 17. decembra 2013 ob 14.30 uri 

DNEVNI RED in GRADIVA:

1. Določitev dnevnega reda 3. seje Senata Univerze v Ljubljani
2. Potrditev zapisnika 2. seje Senata UL z dne  26. 11. 2013
3. Poročilo rektorja
4. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
5. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marjan Veber, predsednik komisije)
6. Imenovanje komisij Senata Univerze v Ljubljani - nadaljevanje
7. Imenovanje poročevalcev o  pritožbah v habilitacijskem postopku
8. Razno

Vabljeni:
•    člani senata, prorektorji: prof. dr. Maja Makovec Brenčič, prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glej dnevni red), predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana  Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU

Obveščeni:
•    dekani, NUK, CTK, IRI -  pridružene članice UL, sredstva javnega obveščanja