28.01.2014

Vabilo na 4. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 28. januarja 2014 ob 14.00 uri v zbornični dvorani Univerze, Kongresni trg 12 (glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

DNEVNI RED in GRADIVA:

1.  Določitev dnevnega reda 4. seje Senata Univerze v Ljubljani
2.  Potrditev zamenjave člana Senata UL iz FMF

     Potrditev zamenjave člana Senata UL iz vrst študentov

     Potrditev zamenjave člana Senata UL iz ZF

3.  Potrditev zapisnika 3. seje Senata UL z dne  17. 12. 2013
4.  Poročilo rektorja

5.  Poročilo Statutarne komisije

6.  Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)

7.  Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
8.  Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)

9.  Poročilo Habilitacijske komisije (prof. dr.  Marko Petrič, predsednik komisije)
10.  Poročilo Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del UL (prof.Janja Korun, predsednica komisije).
11.  Imenovanje poročevalca o pritožbi v habilitacijskem postopku
12.  Obravnava pritožb v habilitacijskih postopkih.
13.  Kadrovske zadeve

14.  Razno


Vabljeni:

  • člani senata, prorektorji: prof. dr. Maja Makovec Brenčič, prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, predsedniki oz. poročevalci komisij senata, predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana  Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDL

Obveščeni:

  • dekani, NUK, CTK, IRI -  pridružene članice UL, sredstva javnega obveščanja