25.02.2014

5. seja senata Univerze v Ljubljani, bo v torek, 25. februarja 2014 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana

Vabilo

DNEVNI RED:

 1. Določitev dnevnega reda 5. seje Senata Univerze v Ljubljani
 2. Potrditev izvoljenega senatorja iz vrst študentov
 3. Potrditev zapisnika 4. seje Senata UL z dne  28. 01. 2014
 4. Poročilo rektorja
 5. Poročilo statutarne komisije
 6. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
 7. Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
 8. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
 9. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, namestnik predsednika komisije)
 10. Imenovanje poročevalcev o  pritožbah v habilitacijskem postopku 
 11. Pritožbe v habilitacijskih postopkih
 12. Pritožba na odločbo  MF v postopku priznavanja tujega izobraževanja
 13.  Kadrovske zadeve:
 • Razno

 

Vabljeni:

člani senata, prorektorji: prof. dr. Maja Makovec Brenčič, prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glej dnevni red), predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana  Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, Marko Marinčič,predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI -  pridružene članice UL, sredstva javnega obveščanja