25.03.2014

6. seja senata Univerze v Ljubljani, bo v torek, 25. marec 2014 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana 

Vabilo  

DNEVNI RED:
 

1. Določitev dnevnega reda 6. seje Senata Univerze v Ljubljani
2. Potrditev zapisnika 5. seje Senata UL z dne  25. 02. 2014
3. Poročilo rektorja
4. Letno poročilo 2013 
5. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
6. Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
7. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
8. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije) 9. Poročilo Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del UL in ugovor kandidata (prof. Janja Korun, predsednica komisije).
10. Imenovanje poročevalca o pritožbi v habilitacijskem postopku
11. Pritožbe v habilitacijskih postopkih
12. Preoblikovanje Galerijskega sveta UL v Svet za umetnost UL (prorektor prof. Matej Zupan)
13. Kadrovske zadeve                

14.Razno   

Vabljeni:  

člani senata, prorektorji: prof. dr. Maja Makovec Brenčič, prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glej dnevni red), predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana  Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, Marko Marinčič, predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije  

Obveščeni:
 

dekani, NUK, CTK, IRI -  pridružene članice UL, sredstva javnega obveščanja